استاد پورنعمان در کنار قبول سفارشات کاشیکاری معرق، برحسب سفارشات، انجام
کاشیکاری هفت رنگ را نیز بر عهده می‌گیرند که این موارد را با مشارکت استاد تورج دهخدایی از هنرمندان موفق اصفهانی به پایان می‌رسانند.