خطوط ارائه شده با این امید نگارش یافته که مخاطبانی دلداده معارف آسمانی اسلام، از دیدن آنها حظّی معنوی ببرند. این بهره‌وری معنوی مخاطب آخرین درجه کمال اثر هنری است و در این صورت، هنرمند به وظیفه الهی خویش موفق شده است. به همین سبب از بازدید کنندگان محترم استدعا دارم، قبول زحمت فرموده و در صورت امکان مشروح انتقادات و نظر خویش را به امید رسیدن به این جایگاه ابراز دارند.
غرض نقشی است کز ما باز ماند که دنیا را نمی‌بینم بقـــایی
مگر صاحبدلی روزی به رحمت، کند در حق مسکینان دعـایی

کوچک‌ترین دوستدار هنر

احسان پورنعمان